Chrámový sbor při kostele sv. Jiří v Býšti

Jsme malá hrstka lidí se zalíbením ve sborovém zpěvu.
Snažíme se především o zpestření mše svaté vokální vícehlasou liturgickou hudbou.

Rádi přivítáme nové členy. Předpokladem úspěšného sborového zpěváka je:

Informace je možné získat

Termín konání příští zkoušky: V tuto chvíli není žádná zkouška naplánovaná.

V současné době se sbor neschází zejména z důvodu nedostatku zpěváků schopných a ochotných účastnit se nácviku a pak i nedělní produkce při mši sv. Jedná se zvláště o tenor, ale i soprán.

Tyto stránky jsou více než nehezké. Svým vzhledem však vcelku odpovídají stávající situaci. Podaří-li se činnost sboru obnovit v dostatečné kvalitě, stane se to třeba i důvodem k vybudování jeho důstojnější webové prezentace.
Svatá Cecílie, oroduj za nás!
Svatý Ambroži, oroduj za nás!
Svatý Řehoři, oroduj za nás!
Svatý Jiří, oroduj za nás!
Varhany u sv. Jiří v Býšti potřebují pomoc, jinak brzy umlknou stejně, jako náš sboreček.

English
Repertoár